Πριν προσκομίσετε το όχημά σας για ΚΤΕΟ, καλό θα ήτανε να βεβαιωθείτε ότι διαθέτετε  όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματος σας.

Στο συνεργείο μας  θα κάνουμε έναν γενικό έλεγχο ότι λειτουργούν όλα τα φώτα του οχήματος σας ( πορείας, διασταύρωσης, θέσης, ομίχλης, πέδησης, όπισθεν, δείκτες κατεύθυνσης και έκτακτης ανάγκης), ότι τα ελαστικά του αυτοκινήτου σας είναι σε καλή κατάσταση, ότι οι ζώνες ασφαλείας των καθισμάτων υπάρχουν και λειτουργούν κανονικά, και γενικά ότι το όχημα σας δεν έχει κάποια ατέλεια που να μειώνει την ασφάλεια και μπορεί να περάσει ΚΤΕΟ

Θα ελέγξουμε επίσης αν  στο όχημα σας υπάρχει τρίγωνο, πυροσβεστήρας σε ισχύ, κυτίο Α’ βοηθειών, εφεδρικός τροχός και γρύλος.

Στην περίπτωση που το όχημά σας λειτουργεί και με εναλλακτικό καύσιμο το υγραέριο ή το φυσικό αέριο, πέραν των δικαιολογητικών που απαιτούνται για την κατηγορία του οχήματός μας, απαιτείται και η προσκόμιση υπεύθυνης δήλωσης σε ισχύ (ισχύει έναν μήνα), πιστοποιημένου τεχνίτη αερίων καυσίμων για τον επανέλεγχο και καλή λειτουργία της εγκατάστασης υγραεριοκίνησης ή συστήματος φυσικού αερίου αντίστοιχα το οποίο αναλαμβάνουμε εμείς.

Στο τέλος της παράδοσης του αυτοκινήτου σας από το συνεργείο μας θα είστε 100% βέβαιοι ότι δεν πρόκειται να σας κόψουν ή να βρείτε κάποιο εμπόδιο.