Το service αυτοκινήτου είναι απαραίτητο για τη σωστή συντήρησή του και την αύξηση της ζωής της μηχανής.

Η πραγματοποίηση των προγραμματισμένων ελέγχων αφενός αυξάνει την διάρκεια ζωής του οχήματος αφετέρου ενισχύει την οδική μας ασφάλεια.

Service αυτοκινήτου μία φορά το χρόνο

Το service πρέπει να πραγματοποιείται πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις του κατασκευαστή, συνήθως μία φορά το χρόνο ή με τη συμπλήρωση 15.000 έως 20.000 χιλιομέτρων. Σε κάθε περίπτωση, η χρονική περίοδος που μεσολαβεί ανάμεσα σε δύο service, είναι σημαντικό να μην υπερβαίνει ποτέ τον ένα χρόνο.

 

Βασικές εργασίες του πλήρους service αυτοκινήτου

Πριν προχωρήσουμε σε ένα πλήρες service είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τις απαραίτητες εργασίες του. Ενδεικτικά, οι πιο σημαντικές είναι:

  • Έλεγχος φρένων, φώτων, μπαταρίας, ελαστικών και υαλοκαθαριστήρων
  • Έλεγχος ελαστικών
  • Λίπανση θυρών και γενικότερα των κινούμενων μηχανικών μερών του αυτοκινήτου.
  • Συμπλήρωση υγρών
  • Αλλαγή λαδιών
  • Αλλαγή φίλτρων
  • Αλλαγή ή καθαρισμός φίλτρων βενζίνης
  • Αλλαγή μπουζί

 

Ενημέρωση του βιβλίου συντήρησης

Ολοκληρώνοντας το service αυτοκινήτου, είναι σημαντικό να πραγματοποιείται update στο βιβλίο συντήρησης.

Έτσι, θα μπορούμε ανά πάσα στιγμή να γνωρίζετε την κατάσταση του οχήματός σας, καθώς και τις μελλοντικές ανάγκες του για σωστή συντήρηση.

 

Εγγύηση Μπραουδάκης

Στο συνεργείο μας πάντα μετά από ένα Service σας αναλύουμε όλες τις εργασίες που έχουμε κάνει και τυχόν εργασίες που ίσως χρειαστεί να κάνετε στο μέλλον για την καλύτερη απόδοση του κινητήρα σας και την μέγιστη αύξηση ζωής του αυτοκινήτου σας.